Mgr. Veronika Steinová

Rigorózní práce

Vývoj exekučního práva na území České republiky se zvláštním zaměřením na vypořádání společného jmění manželů

Development of Enforcement Law in the Czech Republic with a Special Purpose of Settlement of the Common Property of Spouses
Anotace:
Tato práce pojednává o vývoji exekucí/výkonu rozhodnutí na území České republiky napříč dějinami. Pojednání začíná rozborem právní úpravy v nejstarších dobách starověkého Říma, kdy se uplatňovala především osobní neboli personální exekuce. Její podstatou bylo, že za své dluhy každý odpovídal svým vlastním tělem; teprve později římská pravověda pozvolna upouštěla od tohoto nehumánního způsobu vymáhání …více
Abstract:
This thesis deals with the development of execution / execution decisions in the territory of the Czech Republic across history. The analysis of legal regulations begins in the earliest times of ancient Rome, when personal executions were carried out. The essence of it was that each person's debts corresponded with his own body; only later did the Roman doctrine eventually abandon this inhumane way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Oponent: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., JUDr. Ján Štefanica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta