Mgr. Martin Kostrhoun

Diplomová práce

Společné jmění manželů a insolvenční řízení v praxi

Common Property of Spouses and Insolvency Proceedings in Practice
Anotace:
Diplomová práce zpracovává téma společné jmění manželů a insolvenční řízení v praxi. Cílem práce je podrobně se zaměřit na konkrétní problematické situace, které mohou ohledně společného jmění manželů v insolvenčním řízení nastat, analyzovat současnou právní úpravu zákona č. 183/2006 Sb., jeho dostatečnost a přinést návrhy možných řešení v souvislosti s případnou budoucí úpravou. Diplomová práce je …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of common property of spouses and insolvency proceedings in practice. The objective is to focus on specific problematic situations that can occur regarding common property of spouses in insolvency proceedings, to analyze current legislation of 183/2006 Sb. act, regarding its sufficiency and to introduce possible solutions in connection with potential legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta