Bc. Drahomír Škárka, DiS.

Diplomová práce

Informační systém školy z pohledu administrátora systému a správce webu.

School Information System from the Perspective of System and Web Administrator
Anotace:
Cílem práce je definovat roli správce informačního systému školy a školního webu. Práce posoudí stávající informační systémy škol a možnosti jejich rozvoje s ohledem na podporu edukace i mimoškolních aktivit. Praktická část práce bude založena na instalaci fiktivního / reálného informačního systému a webu školy s jeho administraci.
Abstract:
The aim is to define the role of the chief information officer school and school site. Work will assess existing information systems of schools and their possibilities for development with regard to the promotion of education and extracurricular activities. Practical work will be based on installing a fictional / real information system and site school with his administration.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016
Zveřejnit od: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škárka, Drahomír. Informační systém školy z pohledu administrátora systému a správce webu.. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy