Bc. Aneta JÍROVÁ

Diplomová práce

Intercultural communication: expressing individuality and collectivity in political debates

Intercultural communication: expressing individuality and collectivity in political debates
Abstract:
The thesis deals with the genre of political debate in Czech and British political discourse. It focuses on the concepts of individuality and collectivity and explores how these concepts are expressed in political debates. The thesis further deals with the identities of individuals and groups and with the relationships between them; it explores the meanings that are expressed through these concepts …více
Abstract:
Práce se zabývá žánrem politické debaty v českém a britském politickém diskurzu. Zaměřuje se na koncepty individuality a kolektivity a zkoumá, jak jsou tyto koncepty v politických debatách vyjadřovány. Dále se zabývá identitami jednotlivců a skupin a vztahy mezi nimi, zkoumá rovněž významy, které jsou pomocí těchto konceptů vyjadřovány, a účely, jimž tyto koncepty slouží. Cílem práce je provést srovnávací …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÍROVÁ, Aneta. Intercultural communication: expressing individuality and collectivity in political debates. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta