Theses 

Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštině – Markéta RUMÍŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Markéta RUMÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštině

Comparrison of selected types of language means in the Czech and Montenegrin languages

Anotace: Bakalářská práce bude zaměřena na srovnání českého a černohorského jazyka v jednotlivých jazykových rovinách. Především bude srovnána fonetika a fonologie, morfologie a slovotvorba těchto indoevropských jazyků. Pozornost bude věnována zejména lexikálním jednotkám, u nichž se projevuje podobnost, nebo naopak rozdílnost po stránce formální, sémantické, kolokační, stylové apod., a dále různým způsobům, jakými si tyto jazyky adaptují slova cizího původu.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the comparison of Czech and Montenegrin language in different laguage levels. The main focus is aimed to comparison of phonetics and phonology, morphology and etymology of these Indo-European laguages. Attention will be paid to the lexical units with signs of similarity or vice versa diversity on the formal, semantic, collocational or style level and also to other various ways these languages are adapting foreign words.

Klíčová slova: černohorský jazyk, gramatika českého a černohorského jazyka, gramatické kategorie, slovní zásoba, lexikální jednotka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37721 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RUMÍŠKOVÁ, Markéta. Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v češtině a černohorštině. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:42, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz