Bc. Lucie Seifertová, DiS.

Bakalářská práce

Rizika infekčních onemocnění v oblasti západní Afriky a jejich dopad na bezpečnost v rámci migrace do států EU

Risks of infectious diseases in West Africa and their impact on security within EU migration
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, pojednává o zdraví a mobilitě obyvatelstva v prevalenci onemocnění, v širším kontextu se zaměřením na infekční onemocnění v západní Africe, kde bylo zaznamenáno šíření daných onemocnění a jejich determinanty. Dále je zde nastíněna problematika a právní aspekty migrace rovněž v užším kontextu je popsána také africká …více
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two main parts. The first part, mostly theoretical, covers health and mobility of the population in the prevalence of diseases. In a wider context, it focuses on infectious diseases in West Africa, where the spread of the diseases in question and their determinants are discussed. Furthermore, the issue of migration and its legal aspects, as well as African migration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech