Theses 

Znevýhodněný zákazník a maloobchodní síť v rurálním periferním regionu na příkladu Jesenicka – Bc. Kateřina SÁROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina SÁROVÁ

Diplomová práce

Znevýhodněný zákazník a maloobchodní síť v rurálním periferním regionu na příkladu Jesenicka

Disadvantage consumer and retail in the rural peripheral region: Jesenicko

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi znevýhodněnými zákazníky a maloobchodní sítí v rurálním periferním regionu Jesenicko a jejím cílem bylo především odhalit a vysvětlit nákupní spád a nákupní chování znevýhodněných zákazníků v této oblasti. Za tímto účelem byly na území předem zvolených obcí (Hradec-Nová Ves, Kobylá nad Vidnavkou, Ostružná, Skorošice, Vlčice) a na území města Jeseník provedeny semistrukturované rozhovory se zástupci jednotlivých znevýhodněných skupin obyvatel, které byly zaměřeny na nákupní chování obyvatel, co se týče nákupu potravin a na pohled obyvatel na místní maloobchodní situaci. Zjištěno mimo jiné bylo, kde tito obyvatelé nejčastěji nakupují potraviny, důvody, ze kterých preferují jimi navštěvované prodejny, doba cesty do jimi nejčastěji využívané prodejny a průměrná měsíční částka vydaná jejich domácnostmi za potraviny. Rovněž bylo zjištěno, zda by místní maloobchodní situace mohla být pro tyto obyvatele důvodem, aby se odstěhovali jinam.

Abstract: This diploma thesis deals with the relation between disadvantaged consumers and retail structure in rural peripheral region Jesenicko and its main goal was to reveal and explain disadvataged consumers` shopping catchment and shopping behavior in this area of interest. For this purpose, in the pre-selected villages (Hradec-Nová Ves, Kobylá nad Vidnavkou, Ostružná, Skorošice, Vlčice) and in the town of Jeseník, the semi-structured interviews were carried out with the representatives of each of the distadvataged consumers` groups, and the interviews were focused on inhabitants` shopping behavior, in terms of purchasing grocery and inhabitants` view on the local retail situation. Among other things it was found, where these inhabitants do the grocery shopping most often, reasons why they prefer shops they visit, travel time to their most frequently used shop and the average monthly expense on grocery for a household. It was also found whether the local retail situation would be the reason to move out for these inhabitants.

Klíčová slova: Znevýhodněný zákazník, maloobchodní síť, rurální periferní region, nákupní spád, nákupní chování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

SÁROVÁ, Kateřina. Znevýhodněný zákazník a maloobchodní síť v rurálním periferním regionu na příkladu Jesenicka. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz