Adam VOJÁČEK

Bakalářská práce

Porovnání kvality tlumočení s kvalitou veřejné prezentace studentů oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

Comparison of the interpreting quality and public presentation quality of the students of the English for Community Interpreting and Translating course
Abstract:
This thesis deals with the place of public presentation as a skill, as part of the interpreter?s repertoire within consecutive nterpreting. Public presentation is, within the framework of this thesis, divided into two main areas ? nonverbal communication and public speaking. The aim of the work is to prove, via an experiment and a questionnaire research, that the public presentation ability is an inseparable …více
Abstract:
Tato práce se zabývá místem veřejné prezentace jako schopnosti v repertoáru tlumočníka v rámci konsekutivního tlumočení. Veřejná prezentace je v rámci bakalářské práce rozdělena na dvě základní oblasti ? nonverbální komunikace a mluvení na veřejnosti. Cílem práce je zkrze experiment a dotazník dokázat, že schopnost veřejné prezentace je nedílnou součástí tlumočníkových schopností.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Veronika Prágerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJÁČEK, Adam. Porovnání kvality tlumočení s kvalitou veřejné prezentace studentů oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses e4633u e4633u/2
18. 5. 2012
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
19. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.