Denisa POPČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání postavení druhých komor parlamentů České republiky a Polska v politickém procesu

The comparison of Upper Houses in the Czech Republic and Poland in political process
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat pravomoci a postavení horních komor parlamentů v České republice a Polsku, tedy dvou zemích tzv. třetí vlny demokratizace, které po přechodu k demokracii na přelomu 80. a 90. let 20. století přijaly bikameralismus jako model uspořádání zákonodárné moci. Práce se tak zaměří na analýzu několika oblastí: 1) organizační uspořádání a způsob konstituce druhých komor; …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the power and position of the Upper House of the Czech Republic and Poland. The countries of the so-called third wave of democratization, which, after the transition to democracy at the turn of the 1980s and 1990s, accepted bicameralism as a model of legislative power. My thesis will focus on the analysis of several areas: 1) a structure of organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPČÁKOVÁ, Denisa. Srovnání postavení druhých komor parlamentů České republiky a Polska v politickém procesu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta