Mgr. Jaroslav Čechák

Advanced ('rigorózní') thesis

Exploring Biases in Educational Data

Exploring Biases in Educational Data
Abstract:
Inteligentní výukové systémy poskytují dostupnou, personalizovanou a efektivní výuku. Tyto systémy modelují studenta a na základě těchto modelů se mu pak přizpůsobí. Data, kterou jsou sbírána z těchto systémů, jsou adaptabilitou ovlivněna v tom smyslu, že jsou neúplná a zkreslená. I přesto jsou data dále zpracovávána a na základě jejich analýz se vyvozují závěry o učení studentů a také se podle nich …more
Abstract:
Intelligent tutoring systems are used to provide accessible, personalized, and effective learning. These systems employ student models that keep track of student skill and adapt accordingly. Data collected from these systems is affected by adaptation of the system, thus, often incomplete and biased. The data, however, is further analyzed, and conclusions about student learning and changes to the system …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2020
  • Reader: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Artificial intelligence and data processing / Artificial intelligence and data processing