Mgr. Jaroslav Čechák

Advanced ('rigorózní') thesis

Exploring Biases in Educational Data

Exploring Biases in Educational Data
Anotácia:
Inteligentní výukové systémy poskytují dostupnou, personalizovanou a efektivní výuku. Tyto systémy modelují studenta a na základě těchto modelů se mu pak přizpůsobí. Data, kterou jsou sbírána z těchto systémů, jsou adaptabilitou ovlivněna v tom smyslu, že jsou neúplná a zkreslená. I přesto jsou data dále zpracovávána a na základě jejich analýz se vyvozují závěry o učení studentů a také se podle nich …viac
Abstract:
Intelligent tutoring systems are used to provide accessible, personalized, and effective learning. These systems employ student models that keep track of student skill and adapt accordingly. Data collected from these systems is affected by adaptation of the system, thus, often incomplete and biased. The data, however, is further analyzed, and conclusions about student learning and changes to the system …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2020
  • Oponent: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Artificial intelligence and data processing / Artificial intelligence and data processing