Bc. Marie SOUČKOVÁ

Diplomová práce

Důsledky rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky pro Kongregaci Milosrdných sester sv. Vincence de Paul ve dvacátých letech 20. století

The Consequences of the Dissolution of the Austro-Hungarian Empire and the Founding of the Czechoslovak Republic on the Congregation of the Sisters of Charity of St Vincenc de Paul during the 1920s
Anotace:
S rozpadem monarchie se objevil nacionální spor mezi částí českých sester a vídeňským generálním vedení kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Hlavním strůjcem těchto nálad měl být P. Josef Olšina. Vídeň odmítla oddělení části kongregace jako akt zmrzačení, superior Franz Hlawati přistoupil pak roku 1920 pouze k vytvoření československé provincie s vlastním noviciátem. Po dvou letech sestry …více
Abstract:
The dissolution of the monarchy was followed by a nationalist dispute between some of the Czech nuns and the general leadership of the Congregation of the Sisters of Charity of St Vincent de Paul in Vienna. The main instigator of these efforts was purported to be Fr Josef Olšina. Vienna refused the separation of a part of the congregation as an act of mutilation; Superior Franz Hlawati later only acquiesced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUČKOVÁ, Marie. Důsledky rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky pro Kongregaci Milosrdných sester sv. Vincence de Paul ve dvacátých letech 20. století. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses e56l7j e56l7j/2
20. 4. 2016
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
21. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.