Adéla Glücková

Bakalářská práce

Struktura neformálních vztahů v organizaci a jejich vliv na pracovní angažovanost v době koronavirové pandemie

Informal relations in organization and its influence on job performance during coronavirus pandemic
Anotace:
Cílem této práce je zanalyzovat neformální vztahy a pracovní výkon v konkrétní organizaci a zjistit, jak se změnily během koronavirové pandemie. Teoreticko-metodologická část je věnována shrnutí poznatků týkajících se neformálních vztahů a pracovního výkonu a nastínění metod, které jsou využity v analytické části. Analytická část je případovou studií společnosti Danisco Czech Republic a.s. Na zaměstnancích …více
Abstract:
This thesis aims to analyse informal relations and job performance in the organization and to find out how they changed due to the pandemic of coronavirus. First part is focused on a summary of knowledge related to informal relations and job performance as well as a description of methods that are used in the analytical part. Second part analyses employees of the company Danisco Czech Republic, who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Karel Čada
  • Oponent: Jana Gašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83492