Theses 

Sólová a komorní literatura pro kontrabas v pražských archivech – Tomáš Otevřel

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Master programme / field:
Hudební umění / Kontrabas

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Tomáš Otevřel

Master's thesis

Sólová a komorní literatura pro kontrabas v pražských archivech

Solo and chamber literature for double bass in the archives of Prague

Abstract: Tématem diplomové práce je sólová a komorní literatura nalezená v pražských archivech. Cílem práce je probádání a zmapování literatury v sedmi vybraných archivech. Největší prostor je vyhrazen pro tabulky s výsledky bádání, jež tvoří v podstatě kostru celé práce. Pro snazší orientaci a případné dohledání materiálu, jsou díla uvedena i se signaturou. V jednotlivých kapitolách se dovídáme též o historii příslušného archivu, o postupu bádání a o nalezeném materiálu. V podstatě se jedná o ucelený výpis kontabasové literatury v městě Praze, který může sloužit ( nejen) kontrabasistům pro snazší dohledání potřebného titulu, a v neposlední řadě také k rozšíření jejich hudebně - historického rozhledu.

Abstract: The subject of the Graduation thesis is the solo and chamber literature found in the archives of Prague. The objective of this work is to map the literature related to double bass in six particular archives. The most important part of this thesis are tables with the results of the research. The found works are listed with signatures for better reader´s orientation and for possible looking up of the material. Different chapters of this thesis inform us the hisory of the relevant archives, explain the research methods and describe the found material.It is in essence a self-contained abstract of double bass literature in the city of Prague which might be used ( not only) by the bass players as a guide while finding a required title. Last but not least, it is to help to extend their horizons in musical history.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: Radomír Žalud
  • Reader: Václav Bernášek, Jiří Hudec

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 07:03, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz