Bc. Ladislav Nachlinger, DiS.

Diplomová práce

Postavení žáků s lehkým mentálním postižením v kolektivu žáků v zařízení s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou

The status of mildly impaired pupils within a group of pupils with court-ordered institutional or protective care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením žáků s lehkým mentálním postižením v kolektivu žáků v zařízení s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou. Ke zjištění jejich postavení a vztahů ve skupině byl použit sociometrický test. Praktická část zahrnuje sociometrický test, jeho vyhodnocení a následná doporučení pro speciálně pedagogickou praxi.
Abstract:
The main topic of this thesis is the status of mildly impaired pupils within a group of pupils with court-ordered institutional or protective care. A sociometric test has been utilized to find out their status and relationships within the group. The main topic of this thesis is the status of mildly impaired pupils within a group of pupils with court-ordered institutional or protective care. A sociometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta