Mgr. Jan Špaček, Ph.D.

Disertační práce

Novel approaches towards electroanalysis of natural and modified DNAs and their interactions

Novel approaches towards electroanalysis of natural and modified DNAs and their interactions
Anotace:
Tato disertační práce obsahuje komentáře šesti odborných prací publikovaných v impaktovaných elektroanalytických časopisech a zmiňuje dva dosud nepublikované projekty. Předkládané výsledky prezentují nové poznatky o elektrochemii přirozené a modifikované DNA, včetně nových aplikací. (1) Nová metod umožňující studium DNA-protein interakcí, nazvaná elektrochemický „footprinting“, je založená na reakci …více
Abstract:
This dissertation includes commentary of six studies published in electroanalytical peer reviewed journals and mentions two yet unpublished projects. Presented results provide new insights on electrochemistry of natural and modified DNA, including new analytical applications. (1) A new method of electrochemical analysis of DNA-protein interactions, named electrochemical “footprinting”, has been developed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Havran, Dr.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D., doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta