Mgr. Jerry Moting Bangcawayan

Master's thesis

A Cultural Sociological Analysis of the Symbolic Being of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

A Cultural Sociological Analysis of the Symbolic Being of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)
Abstract:
Ve své práci jsem se analyzovat symbolickou strukturu Deklaraci OSN o právech původních obyvatel (UNDRIP). Prohlášení je dokumentována uzákonění partnerství mezi státy a domorodých obyvatel k výrobě pozornost na historii, identity a práv původních obyvatel v mezinárodní politice. To začalo být vypracován v roce 1985 a následně byl vyvinut v následujících letech, ale to bylo jen v roce 2007, která byla …more
Abstract:
In my thesis I analyze the symbolic structure of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). The declaration is a documented enactment of the partnership between states and indigenous peoples to generate attention to the history, identity, and rights of indigenous peoples in international politics. It started to be drafted in 1985 and was subsequently developed in the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Cultural Sociology (Eng.)

Theses on a related topic