Žaneta Plavcová

Master's thesis

Příčiny a důsledky vysoké fertility v Africe a možnosti řešení: případy Nigérie a Etiopie

Causes and consequences of high fertility in Africa and possible solutions: cases of Nigeria and Ethiopia
Abstract:
Diplomová práce se zabývá příčinami vysoké plodnosti v rozvojových státech subsaharské Afriky se zaměřením na Nigérii a Etiopii. Cílem práce je identifikovat základní determinanty vysoké fertility v obou zemích a analyzovat hrozby a důsledky spojené s vysokou fertilitou, kterým budou vybrané rozvojové státy v příštích letech vystaveny, pokud nezavedou účinnou populační politiku, která dokáže vysokou …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the causes of high fertility in the developing countries of sub-Saharan Africa with a focus on Nigeria and Ethiopia. The aim of the thesis is identifying the key determinants of high fertility in both countries and analyzing the treats and impacts that will follow in the coming years unless these countries implement an effective population policy that would reduce high …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2018
  • Supervisor: Jiří Sejkora
  • Reader: Pavel Neumann

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71824