Tereza Joslová

Bakalářská práce

Teorie v Bergsonově eseji Smích a její aplikovatelnost na absurdní drama

Theory in Bergson´s Essay Laughter and Its applicability to Absurd Drama

Anotace:
Tato práce se zabývá Bergsonovou esejí Smích a její možnou aplikací naabsurdní drama. Autorka staví svůj výklad na kontrastu klasicistního typukomedie s moderním divadelním žánrem. Zkoumáním této látky dospěje ik základnímu rozdílu mezi tragédií, komedií a absurdním dramatem.
Abstract:
The thesis is focused on Bergson?s essay Laughter and a posibility of itsapplicability to absurd drama. Author of thesis presents it in the contrast ofclassicist comedy and modern theatre genre. The study of these aspects alsobrings basic difference between tragedy, comedy and absurd drama.
 

Klíčová slova

Bergson Henri 1859-1941

Klíčová slova

absurdní drama

Klíčová slova

divadelní teorie

Klíčová slova

filozofie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: Josef VINAŘ
  • Oponent: Jaroslav ETLÍK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Teorie a kritika