Nina Beránková

Diplomová práce

Ethics and Sustainability of Medical Tourism in the Czech Republic

Etika a udržitelnost zdravotní turistiky v České Republice
Anotace:
Motivace:Zdravotní turistika je komplexní průmysl skládající se ze dvou důležitých sektorů, zdravotnictví a turismu, které výrazně přispívají do národní ekonomiky. Správný management zdravotní turistiky skrze aplikovaní udržitelných strategií na existující postupy je přínosný, obzvlášť aby se udržel silný potenciál a zajistila se dlouhodobá prosperita destinace.Cíl práce:Tato práce poskytuje holistickou …více
Abstract:
Motivation:Medical tourism is a comprehensive industry that comprises of two major contributors to the national economy, the health and tourism sector. Correct management of medical tourism by applying sustainability strategies to existing practices is beneficial to sustain its strong potential and ensure its prosperity in the long run.Problem statement:This paper aims to provide a holistic analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2018
  • Vedoucí: Aleš Lisa
  • Oponent: Petr Vymětal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74818