Mgr. Eliška Raková

Bakalářská práce

Soubor fejetonů určených pro ženský magazín Ona Dnes

Set of Feuilletons Addressed to Women's Magazine Ona Dnes
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je charakteristika fejetonu v ženském časopise Ona Dnes, který vychází jako pravidelná pondělní příloha deníku MF Dnes. Cílem této práce je vytvoření souboru šesti autorských fejetonů, jež odpovídají kritériím žánru v daném médiu a reflektují specifika single života, jenž se stal fenoménem současnosti. Tvůrčí části předchází vymezení žánru na základě obecných definic a …více
Abstract:
Topic of this bachelor thesis is to characterize feuilleton in women‘s magazine "Ona Dnes", published every Monday as periodic supplement of journal MF Dnes. Purpose of this thesis is to create collection of six author feuilletons, corresponding to certain criteria of genre in given media. It also reflects specifics of single life, the phenomena of recent period. Creative parts precede genre determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií