Olesea Vlas

Diplomová práce

Interest rate management

Management úrokového rizika
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat úrokové riziko plynoucí z pohybů úrokových sazeb. Teoretická část je zaměřena na poskytování rozsáhlého přehledu o obecných rysů úrokových sazeb, úrokového rizika a jeho měřicí a zajišťovací systémy. Praktická část je zaměřena na zachycení přírůstků čistého úrokového výnosu banky pomocí modelu GAP. Konečné výsledky jsou shrnuty v závěru této diplomové práce …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the interest rate risk arising from interest rate movements. The theoretical part is oriented on delivering an ample overview of the interest rate general features, interest rate risk and its measurement and hedging systems. The second part is focused on analysing the bank's interest rate exposure from the short term perspective. It is aiming at capturing the bank …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Marek Kolman
  • Oponent: Karel Janda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53807

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Práce na příbuzné téma