Olesea Vlas

Master's thesis

Interest rate management

Management úrokového rizika
Abstract:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat úrokové riziko plynoucí z pohybů úrokových sazeb. Teoretická část je zaměřena na poskytování rozsáhlého přehledu o obecných rysů úrokových sazeb, úrokového rizika a jeho měřicí a zajišťovací systémy. Praktická část je zaměřena na zachycení přírůstků čistého úrokového výnosu banky pomocí modelu GAP. Konečné výsledky jsou shrnuty v závěru této diplomové práce …more
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the interest rate risk arising from interest rate movements. The theoretical part is oriented on delivering an ample overview of the interest rate general features, interest rate risk and its measurement and hedging systems. The second part is focused on analysing the bank's interest rate exposure from the short term perspective. It is aiming at capturing the bank …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Marek Kolman
  • Reader: Karel Janda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53807

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví