Martin Melichárek

Bakalářská práce

Využití technické analýzy na spot Forex trhu

The usage of technical analysis on spot Forex market
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je popis jednotlivých prvků technické analýzy a jejich praktické využití při reálném obchodování na mezinárodním měnovém trhu Forex. V úvodní části práce je tento trh detailně charakterizován jak z hlediska účastníků a jejich motivace, tak i z hlediska obchodovaných měnových párů. Další část práce je zaměřena na samotnou technickou analýzu a její vývoj od počátků až po …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to describe the various elements of the technical analysis and their practical usage for real trading in the international Foreign Exchange market. In the first part there is a characteristic of the market in terms of participants and their motivation and in terms of traded currency pairs. Next part is focused on technical analysis and development from its beginnings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Petr Blaheta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32411