Bc. Tereza Urbanová

Bakalářská práce

Multiculturalism in Zadie Smith's White Teeth and Hanif Kureishi's The Buddha of Suburbia

Multiculturalism in Zadie Smith's White Teeth and Hanif Kureishi's The Buddha of Suburbia
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat jak je britská multikulturní společnost druhé poloviny dvacátého století zachycena v dílech Zadie Smith a Hanifa Kureishiho. Konkrétně jsou rozebrány jejich debutové romány, které jsou také z čísti autobiografické. Rozbor děl se zaměřuje na témata jako rasismus, kulturní identita, pocit sounáležitosti a společenská nerovnoprávnost. Dále je také zkoumán rozdíl v prožívání …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse British multicultural society of the second half of the twentieth century the it is captured in the works of Zadie Smith and Hanif Kureishi. The focus is on the two debut novels by these authors, which are partly autobiographical. Themes such as racism, cultural identity, sense of belonging and societal inequalities are explored in the thesis. Furthermore, the difference …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tereza Šmilauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta