Pavla BERVIDOVÁ

Bakalářská práce

British people's attitudes to immigrants in the 19th and 20th century.

British people's attitudes to immigrants in the 19th and 20th century.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the question of immigration in Britain in the course of the 19th and 20th century. The aim of this thesis is to find out British people's attitudes to immigrants who arrived in Britain in this period. This thesis depicts the attitudes of ordinary British residents as well as the attitudes of the UK Government to immigrants. Substantial part of this bachelor thesis is …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přistěhovalectví v Británii v průběhu 19. a 20. století. Cílem této práce je vysledovat postoje Britů k přistěhovalcům, kteří v tomto období do Británie přicestovali. Jsou zde popsány postoje obyčejných britských obyvatel, stejně jako postoje britského parlamentu k přistěhovalcům. Podstatná část této bakalářské práce je věnována imigrační politice a jejímu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERVIDOVÁ, Pavla. British people's attitudes to immigrants in the 19th and 20th century.. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta