Bc. Marek Opluštil

Bakalářská práce

Povodně v České republice a jejich dopad na pojištění a zajištění

Floods in the Czech Republic and their impact on insurance and reinsurance
Anotace:
Předmětem bakalářské práce ,,Povodně v České republice a jejich dopad na pojištění a zajištění" je rozbor dopadu povodní na pojištění a zajištění. V první části práce jsou zhodnoceny největší povodně v České republice za posledních deset let a je zde také charakterizováno zabezpečení povodňových událostí. V druhé části práce je zachycena role zajišťoven při řešení dopadu povodní, současně jsou zde …více
Abstract:
Bachelor‘s work objective „Floods in the Czech Republic and their impact on insurance and reinsurance“ is an analysis of floods‘ impact on insurance and reinsurance. In the first part of the analysis, the largest floods in the Czech Republic within the past ten years are evaluated and securing of flood cases is characterized. In the second part, the role of reinsurance companies in the solving of floods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Taťána Lyčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta