Bc. Barbora Kůsová

Diplomová práce

Management a řízení rizik města Chomutov se zaměřením na povodně

Risk management of Chomutov city with a focus on floods
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce „Management a řízení rizik se zaměřením na povodně“ je zhodnocení připravenosti města Chomutov na případné riziko povodní. Za pomoci analýzy dokumentů zjistit, zda a jak je město Chomutov schopné čelit tomuto riziku. Diplomová práce je složena ze dvou částí. První teoretická část pojednává o riziku jako takovém, vymezuje a definuje krizové řízení a přibližuje zakotvení …více
Abstract:
The main purpose of this diploma thesis named „Risk management of Chomutov city with a focusing on floods“ is to evaluate the readiness of the city of Chomutov for a possible flood risk. Through the analysis to find out and conclude whether and how Chomutov is able to face the risk. The thesis is divided into two parts. The first part, which is theoretical, deal with the risk as such, defines crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia