Bc. Tereza Rychlá

Master's thesis

Demokratisace ve východní Asii - Tchaj-wan a Jižní Korea

Democratization in East Asia - Taiwan and South Korea
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza demokratizačních procesů ve východní Asii, konkrétně v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Práce si klade za cíl prokázat platnost modernizačního přístupu, který je založen na vlivu socioekonomických faktorů, v případě demokratizačních procesů těchto dvou zemí. Součástí této komparativní případové studie je historický úvod, analýza vybraných faktorů, výklad jednotlivých …more
Abstract:
The subject of the thesis is the analysis of democratization processes in East Asia, specifically in South Korea and Taiwan. The aim of the thesis is to demonstrate the validity of the modernization approach, which is based on the influence of socio-economic factors, in the case of the democratization processes of these two countries. Part of this comparative case study is a historical introduction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations