Bc. Tereza Rychlá

Master's thesis

Demokratisace ve východní Asii - Tchaj-wan a Jižní Korea

Democratization in East Asia - Taiwan and South Korea
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je analýza demokratizačních procesů ve východní Asii, konkrétně v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Práce si klade za cíl prokázat platnost modernizačního přístupu, který je založen na vlivu socioekonomických faktorů, v případě demokratizačních procesů těchto dvou zemí. Součástí této komparativní případové studie je historický úvod, analýza vybraných faktorů, výklad jednotlivých …viac
Abstract:
The subject of the thesis is the analysis of democratization processes in East Asia, specifically in South Korea and Taiwan. The aim of the thesis is to demonstrate the validity of the modernization approach, which is based on the influence of socio-economic factors, in the case of the democratization processes of these two countries. Part of this comparative case study is a historical introduction …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations