Mgr. Jana Trdlicová

Bakalářská práce

Okupace Francie očima dvou autorek po roce 1968

The occupation as seen by two women writers in France after 1968
Abstract:
The thesis focuses on the two different points of view of two french women writers on the situation during the Second World War, notably in the course of the German occupation, on the position of women in general, and on the feminist self-awarness in particular. Both authors refuse to forget what they had lived through during the war and they give an account of their own experiences in two different …více
Abstract:
Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými pohledy dvou žen spisovatelek na situaci během 2. světové války, a to především v době německé okupace, na postavení žen a obzvláště na feminismus, který ovlivnil jejich uvědomění si sebe sama. Autorky odmítají zapomenout na to, co prožily a rozdílnými způsoby vypovídají o svých vlastních zkušenostech. Jedná se o díla autobiografická - první je psáno formou deníku …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta