Bc. Nikola PINTÍŘOVÁ

Diplomová práce

Simulace strategií zavážení pracovišť pomocí AGV v Plant Simulation

Simulation of material transport strategies using AGV in Plant Simulation
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na simulace strategií zavážení pomocí AGV a nízkozdvižných elektrických vozíků v Plant Simulation. V rešeršní části jsou detailně představeny možnosti výběru zavážecích prostředků a také varianty strategií simulací. Ty mohou být rozděleny dle několika hledisek, například dle času, trasy, automatického nebo manuálního vykládání či způsobu sbírání požadavků. Praktická část …více
Abstract:
This thesis focuses on different AGV and low lift pallet truck logistic strategies simulations in Plant Simulation software. The research part includes detailed introduction to choice of logistic means of transport and simulation strategies variants. These can be devided by several aspects, for example by time, path, automatic or manual unloading or by the way of collecting material requests. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PINTÍŘOVÁ, Nikola. Simulace strategií zavážení pracovišť pomocí AGV v Plant Simulation. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.