Bc. Nikola PINTÍŘOVÁ

Master's thesis

Simulace strategií zavážení pracovišť pomocí AGV v Plant Simulation

Simulation of material transport strategies using AGV in Plant Simulation
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na simulace strategií zavážení pomocí AGV a nízkozdvižných elektrických vozíků v Plant Simulation. V rešeršní části jsou detailně představeny možnosti výběru zavážecích prostředků a také varianty strategií simulací. Ty mohou být rozděleny dle několika hledisek, například dle času, trasy, automatického nebo manuálního vykládání či způsobu sbírání požadavků. Praktická část …more
Abstract:
This thesis focuses on different AGV and low lift pallet truck logistic strategies simulations in Plant Simulation software. The research part includes detailed introduction to choice of logistic means of transport and simulation strategies variants. These can be devided by several aspects, for example by time, path, automatic or manual unloading or by the way of collecting material requests. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PINTÍŘOVÁ, Nikola. Simulace strategií zavážení pracovišť pomocí AGV v Plant Simulation. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Industrial Engineering and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.