Bc. Lucie Klusáčková

Bakalářská práce

Fenomén automobilismu a ženy za první republiky

The Phenomen of Automobilism and Women who lived in the period of the First Czechoslowak Republic
Anotace:
Cílem práce je analýza kulturně společenských pohledů na ženu v automobilismu za první republiky. Zaměřuje se na pohled na základě motoristických a ženských tištěných médií. Jedná se především o tři znázornění ženy a automobilu, a to konkrétně o ztvárnění žen v reklamách na automobily, běžných řidiček a závodnic. Důraz je kladen na následné srovnání obou pohledů na propojení automobilů s ženami v letech …více
Abstract:
The goal of this thesis is an analysis of cultural and social outlooks on women in automobile industry during the First Czechoslovak Republic. Two outlooks are analyzed based on two genres of contemporary printed media: one aimed at motorists and another at women. More specifically, how women were portrayed as everyday drivers, and in advertisements for automobiles. The main focus is on the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta