Bc. Petr PĚKNÝ

Diplomová práce

Jaderná energetika v kontextu bezpečnostní strategie USA

Nuclear energy in the context of the US security strategy
Anotace:
Cílem práce je zjistit, jak se lišil postoj amerických prezidentů George Bushe ml. a Baracka Obamy vůči jaderné energetice. Práce se zaměřuje na energetickou bezpečnost, jadernou energetiku a její roli v energetické koncepci obou administrativ. Prostřednictvím analýzy klíčových dokumentů týkající se národní a energetické bezpečnosti a jednotlivých vyjádření obou prezidentů, se práce snaží zjistit, …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out how the attitude of American presidents George W. Bush and Barack Obama differed in the issue of nuclear energy. The thesis focuses on energy security, nuclear energy and its role in the energy concept of both administrations. Through the analysis of key documents on national and energy security and the statements of both presidents, the thesis tries to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚKNÝ, Petr. Jaderná energetika v kontextu bezpečnostní strategie USA. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/