Bc. Jiří KAREŠ

Master's thesis

Stanovení vybraných farmaceuticky aktivních látek metodou infračervené spektroskopie

Determination of selected pharmaceutical compounds by infrared spectroscopy
Abstract:
Tato práce se zabývá možností využití infračervené spektrometrie v blízké oblasti spektra (NIR) při kontrole kvality výroby Paclitaxelu ve firmě Teva Czech Industries spol. s r. o. Vzorky z průběhu chromatografického čištění zahuštěného primárního extraktu jehličí tisu kanadského jsou kontrolovány na obsah taxanů finančně náročnou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Také je stanovován obsah sušiny …more
Abstract:
This Master thesis deals with examination of the possibility of infrared spectroscopy utilization in a near region of the spectrum during quality control of Paclitaxel manufacturing in Teva Czech Industries spol. s r.o. Samples obtained through chromatographic purification of the primary extraction of the Canadian yew needles are assayed for the amount of taxanes by using financially demanding high …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAREŠ, Jiří. Stanovení vybraných farmaceuticky aktivních látek metodou infračervené spektroskopie. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / Analytical Chemistry of Solid Phase