Bc. Petr Velecký

Diplomová práce

Možnosti NIR spektroskopie při analýzách průběžné výrobní kontroly Nicergolinu

Possibilities of NIR spectrometry in analytical check of Nicergoline production
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi náhrady klasických analýz průběžné výrobní kontroly, např. tenkovrstvé chromatografie nebo potenciometrická titrace, NIR spektrometrií, při výrobě Nicergolinu.
Abstract:
This work deals with the possibilities of replacement of classic in-process control analysis, eg. thin layer chromatography or potentiometric titrations, with NIR spectrometry, in production of Nicergoline.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Velecký, Petr. Možnosti NIR spektroskopie při analýzách průběžné výrobní kontroly Nicergolinu. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.