Bc. Pavlína Dvorská

Diplomová práce

Deprese ve vztahu k naději, smysluplnosti života, generativitě a religiozitě: srovnání českého a maltského souboru

Depression in relation to hope, meaningfulness of life, generativity and religiosity: comparison of Czech and Maltese samples
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá depresí a jejím vztahem k naději, smysluplnosti života, generativitě a religiozitě. Vztahy mezi proměnnými jsou porovnávány u českého a maltského souboru. Práce si klade za cíl prozkoumat souvislosti mezi depresí, nadějí, smysluplností života, generativitou a religiozitou. Dále zjišťujeme, zda je některá ze zkoumaných proměnných prediktorem deprese a zda se od sebe liší …více
Abstract:
This diploma thesis deals with depression and its relationship to hope, meaningfulness of life, generativity and religiosity. Relationships between examined variables are compared in the Czech and Maltese sample. Thesis aims to explore the relation between depression, hope, meaningfulness of life, generativity and religiosity. Furthermore, we examine whether any of the variables of interest is a predictor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eliška Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie