Bc. Martina HERIANOVÁ

Diplomová práce

Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro podnikající fyzické osoby v ČR

Benefits and negative aspects of introducing electronic registration of sales to natural persons running business in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na elektronickou evidenci tržeb, jaké přínosy a negativa přinese toto opatření podnikajícím fyzickým osobám. Jedná se o aktuální téma, které má od počátku své příznivce i odpůrce. Cílem práce je identifikovat skutečné přínosy a negativa zavedení EET pro podnikatele. V současné době se povinně do EET zapojil pouze sektor ubytování a stravování a sektor maloobchod a velkoobchod …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on electronic records of sales, what benefits and negative aspects this measure will bring to business individuals. The aim of the thesis is to identify the real benefits and the negative aspects of the introduction of EET for entrepreneurs. Currently, only the Hotels and Catering Sector and the Retail and Wholesale Sector are involved in the EET, so lessons are learned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERIANOVÁ, Martina. Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro podnikající fyzické osoby v ČR. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management