Bc. Martina HERIANOVÁ

Master's thesis

Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro podnikající fyzické osoby v ČR

Benefits and negative aspects of introducing electronic registration of sales to natural persons running business in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na elektronickou evidenci tržeb, jaké přínosy a negativa přinese toto opatření podnikajícím fyzickým osobám. Jedná se o aktuální téma, které má od počátku své příznivce i odpůrce. Cílem práce je identifikovat skutečné přínosy a negativa zavedení EET pro podnikatele. V současné době se povinně do EET zapojil pouze sektor ubytování a stravování a sektor maloobchod a velkoobchod …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on electronic records of sales, what benefits and negative aspects this measure will bring to business individuals. The aim of the thesis is to identify the real benefits and the negative aspects of the introduction of EET for entrepreneurs. Currently, only the Hotels and Catering Sector and the Retail and Wholesale Sector are involved in the EET, so lessons are learned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HERIANOVÁ, Martina. Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro podnikající fyzické osoby v ČR. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management