Bc. Veronika Stašková

Bakalářská práce

Sourozenecké vztahy a jejich vliv na vývoj dítěte v dětském domově

The influence of sibling relationships to development of a child in chlidren’s home
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sourozeneckých vztahů a jejich vlivů u dětí, které byly umístěny do dětského domova. Teoretická část je zaměřena na rodinu a sourozenecké vztahy u těchto dětí a poukazuje na vlivy mezi sourozenci. Dále jsou zde zmíněny charakteristiky dětského domova a dítěte zde umístěného. Text pojednává rovněž o rizicích, jako je například psychická deprivace. Důležitým tématem …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with a problematic of sibling relationships and their influences to children who have been placed in a children’s home. The theoretical part focuses on family and sibling relationships of these children and shows the influences among siblings. We speak about attributes of children’s home and characteristics of a child who has been placed there too. The text also deals with risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta