MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Disertační práce

Diabetes mellitus a orální zdraví: klinické, mikrobiologické a genetické faktory ovlivňující vznik a rozvoj parodontitidy u diabetiků

Diabetes mellitus and oral health: clinical, microbiological and genetic factors affecting the origin and development of periodontitis in diabetic patients
Anotace:
Úvod. Diabetes mellitus a parodontitis jsou chronická zánětlivá onemocnění s vysokou prevalencí, která mají některé společné znaky a mohou se vzájemně ovlivňovat. Diabetes snižuje rezistenci parodontálních tkání a usnadňuje jejich poškození mikroorganizmy, má vliv i na tvrdé zubní tkáně a ústní sliznice. Parodontitis naopak může přispět k rozvoji systémových známek zánětu a být rizikovým faktorem inzulinové …více
Abstract:
Introduction. Diabetes mellitus and periodontitis are chronic inflammatory diseases with high prevalence. Both conditions possess some common traits and can mutually affect each other. Diabetes weakens resistance of the periodontal tissues, eases their damage by microorganisms, and affects hard dental tissues and oral mucosa. Periodontitis can lead to the development of systemic traits of the inflammation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství