Bc. Tomáš LYSÁK

Diplomová práce

Velká Británie a evropská integrace ve světle britských přihlášek do EHS

Great Britain and European integration in the light of British EEC applications
Anotace:
Velká Británie již od počátku integračních snah na evropském kontinentě po roce 1945 zastávala rezervovaný či skeptický postoj k zapojení do nadnárodního sjednocování. Vycházelo to jednak z ekonomického a politického nezájmu, ale také z geopolitické zkušenosti a obav Britů ze ztráty vlastní identity a suverenity. Hlavními aktéry debaty o roli Velké Británie v procesu evropské integrace jsou od počátku …více
Abstract:
Great Britain has had from the beginning of the European integration distant and skeptic attitude against supranational cooperation. There were several reasons: lack of interest in political and economic field, geopolitical experience and fear of the lost their identity and sovereignty. British identity comes from history of Great Britain as an imperial power and the winner of two world wars. Great …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LYSÁK, Tomáš. Velká Británie a evropská integrace ve světle britských přihlášek do EHS. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Moderní dějiny