Zuzana Zaoralová

Diplomová práce

Bioakumulace potenciálně toxických prvků v těle rovnokřídlého hmyzu na území Ostravy

Bioaccumulation of Potentially Toxic Elements in the Body Orthoptera Insects in Ostrava city
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) jako bioakumulátoru potenciálně toxických prvků. Studie byla realizována na lokalitě Ostrava. Hlavním cílem této práce je vyhodnocení laboratorní analýzy koncentrace potenciálně toxických prvků v tkáních rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera). Dílčím cílem bylo vyhodnocení laboratorní analýzy koncentrace potenciálně toxických …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the use of Orthoptera as a bioaccumulator of potentially toxic elements. The study was conducted at the Ostrava city site. The main aim of this work is the evaluation of the laboratory analysis of the concentration of potentially toxic elements in the tissues of the Orthoptera. A partial objective was the evaluation of the laboratory analysis of the concentration of potentially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Jakub Lichnovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Práce na příbuzné téma