Mgr. Karel Špalek

Bakalářská práce

Kreativita a rozvoj technického myšlení

Creativity and development of technical thinking
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou kreativity a technického myšlení, jeho rozvojem a využitím ve výuce. Tuto problematiku v praktické části vztahujeme na využití stavebnic jako učebních pomůcek při řešení problémových úkolů žáky, rozvoji technického myšlení a technické gramotnosti u žáků různých typů škol.
Abstract:
This thesis is dealing with the phenomenon of creativity and critical thinking, its development and application in teaching. In the Practical Part, these concepts are further linked with the construction kits usage, these being used as teaching aids for problem assignments solving and development of critical thinking and technical literacy in students of various types of schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Karel Stibor, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta