Bc. Ondřej Urbánek

Diplomová práce

Etnicky rozdělená města: teorie a Kosovska Mitrovica

Ethnically divided cities: theory and Kosovska Mitrovica
Anotace:
Etnicky rozdělená města často zůstávají mementem ozbrojených konfliktů i mnoho let po skončení jejich horké fáze a vytrvale odolávají politickým snahám o normalizaci mezietnických vztahů a nalezení stabilního mírového uspořádání. K tomu však kromě nevyřešených makro-politických konfliktů, které rozdělení města poskytují zastřešující rámec, přispívá i často opomíjená specifická konfliktní dynamika na …více
Abstract:
Ethnically divided cities often remain mementos of violent conflicts even many years after the end of their hot phase and persistently resist political initiatives aimed at the normalization of inter-ethnic relations and the establishment of stable and peaceful environment. However, this is not just the result of unsettled macro-political conflicts, which overarch division of the city, but the division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma