Theses 

Metodika Continuous Integration při vývoji webové aplikace – Bc. Pavel Fól

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology

Bc. Pavel Fól

Master's thesis

Metodika Continuous Integration při vývoji webové aplikace

Continuous integration as an approach during development of web application

Abstract: Diplomová práce se zabývá popisem kontinuální integrace a jejím exemplárním nasazením při vývoji webové aplikace. V rámci teoretické části je popsán proces vývoje softwaru, s důrazem na představení kritických částí pro správné pochopení popisované metodiky, jako jsou verzovací systém, buildy a testování aplikace. Praktická část zahrnuje vývoj webové aplikace pro porovnávání podobnosti mezi texty. Důraz je kladen na popis toho, jak byla kontinuální integrace v rámci vývoje využita spolu s popisem reprodukce řešení pomocí serveru Jenkins CI.

Abstract: The aim of this thesis is to describe continuous integration and its exemplary deployment in connection with development of web applications. In the theoretical part of the thesis, software development process is described, with an emphasis on introducing the critical parts for correct understanding of the described methodics, such as versioning system, builds and application testing. The practical part of the thesis includes developing a web application for comparing similarities between texts. Emphasis is placed on describing how continuous integration was used in terms of development, along with a description of reproducing the solution with a Jenkins CI server.

Keywords: kontinuální integrace, Jenkins, Scrum, Spring Boot, Kotlin

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Jetenský, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34788 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fól, Pavel. Metodika Continuous Integration při vývoji webové aplikace. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 10:34, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz