Theses 

The Inclusion of Children with English as an Additional Language into the Mainstream Education of the United Kingdom – Bc. Lenka Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lenka Nováková

Bakalářská práce

The Inclusion of Children with English as an Additional Language into the Mainstream Education of the United Kingdom

The Inclusion of Children with English as an Additional Language into the Mainstream Education of the United Kingdom

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou začleňování žáků, jejichž mateřským jazykem není angličtina do hlavního proudu základního vzdělávání ve Velké Británii. V teoretické části autor shromáždil informace, které vymezují problematiku začleňování, řeší otázku inkluzivního vzdělávání žáků, jejich nedostatečnou znalost anglického jazyka, rozdílnost v původu. Tato část bakalářské práce se opírá převážně o analýzy výzkumů prováděnými Ministerstvem školství ve Velké Británii. V praktické části autor přináší informace o tom, jak skutečně probíhá začleňování žáků do výuky, včetně výčtu efektivních aktivit používaných učiteli k urychlení procesu začleňování, a které pomáhají utvářet jednotnou, rovnoprávnou společnost bez rasové segregace a nenávisti.

Abstract: The theoretical part of the bachelor thesis called ‘The Inclusion of Children with English as an Additional Language into the Mainstream Education of the United Kingdom.’ deals with the problematic aspects of the inclusion and inclusive education; insufficient acquisition of English; different cultural background. The theoretical part of the thesis is mainly based on the analyses of research carried out by the professional bodies in the United Kingdom such as the Department for Education and Skills. The practical part shows the reality of the process of inclusion with suggested activities which significantly help during the process and which also help to built racism free and equal society.

Keywords: Inkluze, Inkluzivní vzdělávání, Vzdělávání, Multikultura, EAL, další jazyk, Angličtina. Inclusion, Inclusive Education, Education, Multicultural, Additional Language, English

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz