Mgr. Gabriela Kubinová

Diplomová práce

Pracovní doba - sociologické a pracovněprávní aspekty

Working Hours - Sociological and Labour Law Aspects
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní doby tak, jak je upravena zejména v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů. Je zde rovněž poukázáno na právní předpisy Evropské unie (jedná se především o směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby) a zmíněny jsou i úmluvy Mezinárodní organizace práce. Tato …více
Abstract:
This thesis deals with working hours, particularly as it is regulated by the Act No. 262/2006 Coll., Labour Code, as amended. There are also mentioned regulations of European Union (especially directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time) and Conventions of International Labour Organisation. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta