Mgr. Kateřina Železníková

Rigorózní práce

Způsoby obcházení zákonné úpravy pracovní doby v ČR s důrazem na flexibilní formy zaměstnání a jejich právní úpravu

Circumvention of the working times statutory regulation in the CR with emphasis on the flexible forms of working and their legal regulation
Anotace:
Tato práce se zabývá úpravou pracovní doby a doby odpočinku a dále instituty s tímto tématem souvisejícími, tj. prací přesčas, pracovní pohotovostí a další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví. V této souvislosti se zabývá primárně jejich teoretickým uchopením, se zohledněním příslušné judikatury a analyzuje způsoby, jakými smluvní strany pracovněprávních vztahů těchto institutů v praxi zneužívají …více
Abstract:
This dissertation deals with the regulation of working time and rest periods and the related institutes, specifically the overtime work, state of alert for work and the additional agreed amount of overtime work in health service. In this relation, it firstly describes the theoretical approach, with regard to the relevant judgments, and analyses the ways that are used by the contractual parties to abuse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 4. 2018
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta